Eskerrik asko, zure proposamenak bidali dira.

Zure ekarpenek, beste guztiekin batera, 2017ko aurrekontuaren 500.000 euro erabakiko dituzte.