Proposamenen jarraipena

Atal honetan aurreko urteetako proposamen guztien jarraipena egin ahal izango duzu. 2015ean partaidetzazko aurrekontuak lehendabiziko aldiz egin zirenetik atera diren proposamen guztien inguruko informazioa eta xehetasunak kontsulta ditzakezu.

4 urteetan zehar 2.000.000€ erabaki ditugu hernaniarrok, guztira 69 proposamen garatzeko aukera eman duelarik. Hona hemen urtez urte atera diren proposamen kopurua:

Grafika_Proposamenak_urtez_urte

2018ko abenduan, 69 proposamenetatik 44 eginak eta amaituak daude (% 63,77), 15 martxan daude, beraz, epe motzean amaitzea aurreikusten da (% 21,74), eta 8 dira azkenik hasi gabe dauden proiektuak (% 11,59). Hauez gain, 2 proposamen Jarraipen Batzordean landu eta erabaki berriak hartzeko zai daude.

Grafika_egoera

Orri honetan dituzu ikusgai proposamen guztiak eta beraien egoera: